Bildiri Yazım ve Sunum Kuralları

 • Kongremizin sunum dili Türkçe veya İngilizcedir.
 • Bildirinizin sunumu Türkçe olacaksa Türkçe, İngilizce olacaksa İngilizce özet göndermeniz gerekmektedir.
 • Kongremizde Sözlü Sunum, Kısa Sözlü Sunum ve Poster Sunum olmak üzere 3 tür bildiri sunumu olacaktır.
 • Sözlü sunumlar; 15 dk'yı aşmayacak şekilde hazırlanmalı ve genel bilgilerden daha çok deneysel çalışmalar üzerinde yoğunlaşmalıdır.

  Kısa sözlü sunumlar; için ayrıca bir oturum düzenlenecek olup, sınırlı sayıda bildiri kabul edilecektir. Bu oturumda bildiri sahipleri en fazla 5 sayfalık bir power point slaytından oluşan bir sunumda yaptıkları çalışmanın ana hatlarını 5 dk içerisinde özetleyeceklerdir.

  Poster sunumları nın 70cm*100 cm boyutlarında dikey olarak hazırlanması, mutlaka sunucu yazarın isminin altının çizili olması ve poster içeriğinin 1 m uzaktan rahatlıkla okunabilecek şekilde olması gerekmektedir..

 • Gönderilen bildiriler, bilim kurulu üyelerinden oluşan hakem heyetinin değerlendirmesinden sonra kabul edilecektir. Hakem görüşüne göre, düzeltme veya iyileştirme istenebilir.
 • Özetler "Microsoft Word" sürümünde iki yana yaslı ve 300 sözcüğü geçmeyecek şekilde Times New Roman 10 punto yazı boyutu ile hazırlanmalıdır.
 • Bildiri başlığının baş harfleri büyük yazılmalıdır (Times New Roman 12 Punto).
 • Bildiri özetleri; amaç, yöntem ve sonuçları içerecek şekilde düzenlenmelidir.
 • Bütün yazarların adları ve soyadları açık bir biçimde yazılmalıdır.
 • Tüm yazarların kurumları belirtilmeli ve sunucu yazarın altı çizili olmalıdır.
 • Bildiri özetinin altında en az 3 en çok 6 anahtar kelime eklenmelidir.
 • Bir katılımcı en fazla 2 bildiri sunabilir. Bunlardan en fazla biri “Sözlü Bildiri” olabilir.
 • Gönderilen bildiri özetinin “Sözlü sunum” mu, "Kısa Sözlü Sunum" mu yoksa “Poster Sunumu” mu olarak yapılacağı hem bildiri özetinin içinde hem de kaydederken dosya isminde yer almalıdır.
  Örneğin aşağıdaki gibi.

  Halil İbrahim Ulusoy_Sözlü Bildiri1.doc
  Halil İbrahim Ulusoy_Kısa Sozlu2.doc
  Halil İbrahim Ulusoy_Poster Bildiri3.doc

 • Bildiri şablonunu indirmek için tıklayınız.

Not: Belirtilen formatta hazırlanan bildiriler Esan2018.bildiri@gmail.com adresine gönderilecektir.

© 2016 Tüm Hakkı Saklıdır.