Invited Speakers

Prof.Dr. Reşat APAK

"Nanomaterials for Preconcentration, Pretreatment and Sensitivity Enhancement in Analytical Chemistry (with Specific Applications for Reactive Species, Antioxidants and Energetic Substances)"

Dr. Apak, 1976 yılında kimya yüksek mühendisi olarak mezun olduğu İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi (sonraki adıyla Mühendislik Fak.)’nden 1982 yılında doktora derecesini aldı;1993’de profesör oldu. İdari görev olarak aynı fakültede 1996-99 döneminde dekanlık ve 2007-2015 yılları arasında İ.Ü. Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde müdürlük yaptı. Halen İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde Analitik Kimya Anabilim Dalı başkanı ve Rektörlüğe bağlı Gıda Antioksidanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İÜ-GAAM) müdürüdür. Dr. Apak; NATO/CCMS, IAEA ve TWAS gibi uluslararası örgütlerden ve DPT, TÜBİTAK, İ.Ü.Araştırma Fonu gibi ulusal kurumlardan aldığı projeleri yönetti. NATO/CCMS (1991-97) ve IUPAC:Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimyacılar Birliği (1999-2001) gibi uluslararası kuruluşlarda Türkiye’yi temsil etti. Halen IUPAC Analitik Kimya Dalı’nda Türkiye temsilcisidir. İkiyüzbir (201) adedi bilimsel atıf indeksi (SCI)’ne geçen uluslararası dergilerde basılmış özgün araştırma makalesi, 9’u uluslararası hakemli bilimsel kitap/ansiklopedi bölüm yazarlığı olmak üzere (yerli ve yabancı kongre bildirileriyle birlikte) yaklaşık olarak toplam 600 bilimsel eseri ve üç adet (Türkçe) ders kitabı bulunmaktadır. Yayınlarına SCI’ne geçen dergilerde (22.11.2016 tarihi itibarıyla) Elsevier-Scopus’a göre 5168 (Google Akademik’e göre 7136) atıf almıştır (h-indeksi=36; Google Akademik’e göre 42). Talanta (impakt faktörü=3.6) ve Turkish Journal of Chemistry adlı, SCI-kapsamlı dergilerin bilimsel danışma kurulu üyesidir. Meslek alanının en yüksek impact faktörlü (≥6) iki dergisi olan Anal. Chem. (ACS) ve Trends Anal. Chem. dergilerinde 7 makalesi yayınlanmıştır. Analitik Kimya’nın çok çeşitli temel ve uygulamalı alanlarında çalışmış olan Dr. Apak’ın en önemli buluşu 2004 yılında dünya literatürüne kattığı “CUPRAC antioksidan kapasite tayin yöntemi”dir. Ayrıca “sahada patlayıcı izlerinin saptanması” kiti analiz sisteminin bulucusudur. Türkiye Kimya Derneği’nden 2004 yılında “Kimya Biliminin İlerlemesine Katkı – Şeref Üyeliği Ödülü” almıştır. 6 Haz. 2012 tarihinde Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asli üyeliğine atanmış, Haz. 2014’den itibaren de Akademi Konsey üyeliğine seçilmiştir. 1 Haz.2016’da İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nce ilk ve tek olarak verilen “bilime hizmet ödülü” almıştır.

Prof.Dr. Durişehvar ÖZER ÜNAL

"Trace quality Control Analysis in Pharmaceuticals; Genotoxic impurities

Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Bölümünden 1985 yuılında mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalında 1988 yılında Yüksek Lisans, 1994 yılında doktorasını tamamlamıştır. Doktora çalışmaları sırasında Türkiye Doping Kontrol Merkezi’ nin kurulumunda çalışmış ve Anabolik steroidler sorumlusu olarak görev yapmıştır. 1999 -2000 yılları arasında Bilim İlaç Sanayi A.Ş. Danısman (yöntem geliştirme ve validasyon), Satış sorumlusu olarak görev yapmıştır. 2001 Yılında doçent ünvanını Boğaziçi Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde Kanser Moleküler Biyoloji konusunda çalışırken almıştır. 2007 yılında Yeditepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi, GLP Laboratuvarı Müdürü olarak göreve başlamış ve Biyoeşdeğerlik çalışmalarını yürütmüştür. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya ABD Profesör olarak göreve başlamıştır. 2014 yılın da İstanbul Üniversitesi İlaç Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulumunda görev almış, halen Müdür yardımcısı olarak devam etmektedir. Biyolojik materyalden ve farmasötik preparatlardan Kromatografik ve spekroskopik yöntemlerle ilaç analizleri, yöntem geliştirme ve validasyonu, farmakokinetik ve biyoeşdeğerlik çalışmaları, farmakogenetik çalışmalar, DNA dizi analizleri araştırma alanları içerisindedir. İyi Laboratuvar Uygulamaları konusunda uzman eğiticiler arasındadır. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınları bulunmakta, pek çok bilimsel etkinlikte Düzenleme Komitesi üyesi, Bilimsel komite üyeliği gibi görevler almıştır. Resim yapmak ve seyahat etmek özel ilgi alanları içerisindedir.

Prof.Dr. O. Yavuz ATAMAN

"Anectodes from My Chemical Analysis Archive"

1970’de ODTÜ Kimya Bölümü’nden mezun olan Ataman, doktorasını Amerika Birleşik Devletleri, Cincinnati Üniversitesi, Kimya Bölümü’nden 1975’de aldı. 1975-2014 yıllarında ODTÜ Kimya Bölümü’nde öğretim üyesi oldu. 1986-1988 yıllarında ABD, Cincinnati Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 1991-1994 yıllarında ODTÜ Kimya Bölümü Başkanlığı görevini yürüttü. 2002-2008 yıllarında ODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. 1994’den bu yana Türkiye Kimya Derneği Ankara Şubesi’nde Yönetim Kurulu Başkanıdır. FEDEK kurucu üyelerindendir ve halen yönetim kurulu üyesidir. 2014 yılında emekli oldu; ODTÜ Kimya Bölümü’nde çalışma ve araştırmalarını sürdürmektedir. Araştırma alanları, atomik spektrometride yöntem geliştirme, türlendirme ve önzenginleştirme çalışmaları, fiber optik temelli kimyasal sensörler ve arkeometrik araştırmalarda eser element tayinleriyle kaynak saptama olarak özetlenebilir. Derişim düzeyi ng/L kadar düşük analitlerin tayini için atomik spektrometride kuvars ve tungsten atom tuzakları, O. Y. Ataman’ın araştırma laboratuvarlarında geliştirilmiştir. 75 uluslararası makalesi, 150 ulusal ve 125 uluslararası kongre sunumu bulunmaktadır. O. Yavuz Ataman evlidir, bir kızı vardır.

Prof.Dr. Şeref GÜÇER

"Analytical micro techniques and some applications"

Prof.Dr. Şeref GÜÇER; Ege Üniversitesi Kimya Bölümü, Kimya-Fizik Çift Anadal lisansını 1967 yılında tamamlamıştır. Aynı yıl ve aynı üniversitesinin Analitik Kimya Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başlamış, 1969-1976 yıllarında ise Fizikokimya Anabilim Dalı’nda devam etmiştir.1971 yılında doktorasını bitirmiştir. Aynı kürsüde 1976-1982 yılları arasında Doçent olarak görev yapmıştır. 1982-1983 yıllarında Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı’nda çalışmıştır.1983-1995 yılları arasında İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalında, 1995-2013 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalında Profesör olarak görevini sürdürmüştür. Spektroskopi Derneği Başkanlığı (1991-1995), IUPAC Ulusal Temsilciliği (1987-1993), Europe & Metrology in Turkey (EMIT)-IPA Danışma Kurulu Üyeliği (2010-2012) de yapan Prof. Dr. GÜÇER ,2003 yılında Türkiye Kimya Derneği Şeref Ödüiü’nü ve Uludağ Üniversitesi 2012 Bilim ödülünü almıştır. Uluslar arası,DAAD ,Belçika ve NATO Bursları kazanmıştır.2001-2012 yılları arasında Tübitak-Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. Ulusal ve uluslararası pek çok etkinlikte Düzenleme Komitesi üyesi, koordinatörü ve sürdürülebilirlik komitelerinde aktif görevler alan Prof. Dr. GÜÇER’ in 100 üzerinde yayını ve 300 üzerinde bildirisi bulunmaktadır. Yayımlanan makalelerine 1400’ün üzerinde atıf yapılmıştır. Analitik Kimya alanında 8 adet kitabı vardır. Başlıca araştırma alanları; Fizikokimya, Analitik Kimya’da organik ve anorganik analizler, Çevre Analitik Kimyası, Biyoanalitik Kimya, Gıda Analitik Kimyası, eser organik ve element analizleridir. Konusu ile ilgili 21 yüksek lisans ve 13 doktora tezini yönetmiştir. Otuzun üzerinde ulusal ve uluslararası proje tamamlamıştır.

Prof.Dr. Münevver SÖKMEN

"Micro-Contaminants: Transport in Aquatic Systems and Removal Methods"

1986 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Cumhuriyet Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başladı. İçme sularından eser element zenginleştirme yöntemleri üzerine yüksek lisansını 1990 yılında tamamladı. Organik kirleticilerin ileri oksidasyon yöntemleriyle giderimi başlıklı tezini 1997 yılında Sheffield Hallam Üniversitesi’nde tamamlayarak bilim doktor ünvanını aldı. Cumhuriyet Üniversitesi’nde yardımcı doçent ve doçent olarak çalıştıktan sonra 2006 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne geçti. 2008 yılında professor ünvanını aldı ve 2016 sonuna kadar bu üniversitede çalıştı. Mart 2017’den beri Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Biyomühendislik Bölümünde çalışmaktadır. Homojen ve heterojen katalizörlerle organik kirletici giderimi, katalizör modifikasyonu, bozunma mekanizması, kromatografik analizler, eser düzeydeki dirençli kirleticilerin giderimi ve özellikle fotokataliz konusunda çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaların paralelinde bitki biyoaktif bileşenlerinin ekstraksiyonu, tanımlanması ve biyoaktivite ölçümleri de araştırma alanı içindedir. Yayınlanmış 85 makalesi ve bu makalelere yapılmış 5000 e yakın atıfı bulunmaktadır. H-indexi 34 olup 2014’den beri Thomson Routers’ın “En Etkili Bilim İnsanları” listesinde yer almaktadır. Seyahat ve tarihe özel bir ilgisi olup TEMA Doğa ve Tarih Derneği üyesidir. Evli olup İrem ve Çelik’in annesidir.

Prof.Dr. Mustafa SOYLAK

"Seperation and Proconcentration Methods in Trace Analysis: 30 years from Solid Phase Extraction to Microextraction"

1967 de Kayseri'de doğdu. Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünü, 1988'de bitirdi. 1990 yılında Bilim Uzmanı; 1993 yılında Doktor Unvanı aldı. 1989’de Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1995’de Yardımcı Doçent, Kasım 1997’de Doçent, Mart 2003'de Profesör oldu. 2001-2005 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünü yürüttü. 2007-2013 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölüm Başkanlığı yaptı. Prof. Dr. Mustafa Soylak çalışmalarında insan sağlığını yakından ilgilendiren ve toksik eser veya ultraeser ağır metallerin, organik kalıntı ve kirliliklerin tayini öncesi kimyasal analizin en önemli basamağı olan örnek hazırlama ile onu izleyen tayin basamağında aletten alete değişen problemlerin giderilmesi amacıyla farklı mekanizmalara dayanan ayırma/önderiştirme yöntemleri üzerine yoğunlaşmıştır. 2014, 2015 ve 2016 yıllarında Thomson Reuters tarafından hazırlanan “Dünyanın En Nüfuzlu Bilim İnsanları” listesinde yeraldı. International Journal of Environmental Analytical Chemistry, Arabian Journal of Chemistry, Turkish Journal of Chemistry ve Journal of Hazardous Materials gibi SCI kapsamındaki çeşitli dergilerin Editorial Board ‘ında yer aldı.

Prof.Dr. Marcello LOCATELLI

"Recent trends in microextraction techniques employed in analytical and bioanalytical sample preparation"

Dr. Locatelli was born in 1979. He graduated in Chemistry at the Department of Chemistry "G. Ciamician", University of Bologna "Alma Mater" in 2003 and received his doctorate in chemistry in 2007. He is assistant professor at University “G. d’Annunzio” of Chieti-Pescara Department of Pharmacy from 2008 where he teaches “Analytical Chemistry and Laboratory of Analytical Chemistry”, and “Clinical Analytical Chemistry”. He has 12 years of experience in the development and validation of innovative analytical protocols (extraction and instrument configurations) for quantification of drugs, metabolites, and natural compounds. Dr. Locatelli has authored more than 60 manuscripts, more than 80 congress poster communications and 4 oral communications, 1 patent subject to approval, guest editor for 4 special issues for international peer-reviewed Journals, co-editor of 2 book.

Prof.Dr. Methad IBRAHIM

"Cost Effective Green Methods for Removal of Heavy Metals from Aquatic Environment"

Medhat Ibrahim graduated from the Physics Department, Faculty of Science, Helwan University 1990. Joined Spectroscopy Department 1992 as research assistant. Obtained Ph.D. in experimental Physics from Cairo University in 2000, then appointed as a researcher in the Spectroscopy Department, NRC. Guest scientist at Juelich Research Center 2001/2002; TU-Berlin 2007; Chinese Academy of Science 2007. CNR Rome 2013, 2014, 2015, 2016 and 2017. Erciyes University 2013 and 2014. JINR, Russia 2015 and 2016. Professor of Applied Spectroscopy and head of the Spectroscopy Department since 2011 till 2017. Secretary of Committee of Safety and Occupational Health (2005-2006) at NRC. Since 2013 Secretary of the Egyptian National Committee of Pure and Applied Physics NCPAP. Associate editor in Review in Theoretical Science; member of the editorial advisory board in Mini-Reviews in Medicinal Chemistry; Journal of Applied Solution Chemistry and Modeling. Supervised 27 Thesis, work as member and PI in 27 research projects, total citations 1432; H-index 21. Published 165 papers; appointed 13 prizes and awards. Research interest is Atomic and Molecular Spectroscopy including: FAAS; GFAAS; UV-Vis and FTIR techniques. Molecular Modeling (Ab Initio and DFT calculations) including electronic properties and vibrational characteristics of many systems and interactions including nanomaterials.

Prof.Dr. Abuzar KABIR

"Whole Blood Analysis Using Fabric Phase Sorptive Extraction (FPSE): A New Strategy in Metabolomics Sample Preparation for Disease Biomarker Discovery"

Dr. Abuzar Kabir, a Research Assistant Professor at the International Forensic Research Institute (IFRI), Department of Chemistry and Biochemistry, Florida International University (FIU), Miami, Florida, USA, is a Separation Scientist and Materials Chemist. He has received his Ph.D. in analytical chemistry from University of South Florida (USF), Tampa, Florida, USA with specialization in sol-gel synthesis. His cutting-edge research in the field of chromatographic separation and analytical/bioanalytical sample preparation has already made significant improvements in the current state-of-the-art. Dr. Kabir’s research interfaces materials chemistry with analytical chemistry, separation sciences, clinical chemistry, toxicology, forensic chemistry, food science, phytochemistry, environmental chemistry, and metabolomics. His research has earned international reputation for the synthesis, characterization and applications of a large number of novel sol-gel derived advanced material systems in the form of chromatographic stationary phases, surface coatings of high-efficiency microextraction sorbents, nanoparticles, microporous and mesoporous functionalized sorbents, sol-gel based molecularly imprinted polymers, metal imprinted polymers, and particles encapsulated in sol-gel sorbent media and their applications for analyzing trace and ultra-trace level concentration of polar, medium polar, nonpolar, ionic analytes, heavy metals, and organometallic pollutants from different sample matrices. He is an ardent advocate of Green Analytical Chemistry (GAC). As a part of his commitment to Green Analytical Chemistry initiatives, he integrates green sample preparation technologies, efficient chromatographic separation methods and chemometric design of experiment (DoE) to obtain high quality analytical data in a cost-effective manner. His recent inventions, fabric phase sorptive extraction (FPSE), dynamic fabric phase sorptive extraction (DFPSE), capsule phase microextraction (CPME), molecular imprinting technology, superpolar sorbents, in-vial microextraction (IVME) have drawn tremendous interests among researchers and academics working in the field. He has developed and formulated more than 100 high efficiency sol-gel hybrid inorganic-organic sorbents based on Silicon, Titanium, Zirconium, Germanium and Tantalum chemistries. He has invented 16-patented technologies in the area of chromatographic separation and analytical/bioanalytical sample preparation. He has also authored/co-authored 9 book chapters, 6 review articles, 49 research articles and 89 conference papers.

© 2016 Tüm Hakkı Saklıdır.