Uluslar arası eser analiz kongresi sonunda isteyen katılımcılarımızın bildirileri “Cumhuriyet Science Journal” dergisinden <Özel Sayı> olarak yayınlanacaktır. İlgili derginin indekslendiği dizinler aşağıda sunulmuştur.

Ulakbim TR-Dizin

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

WorldCat

Thomson Reuters Zoological Record

Akademik Dizin

Arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi

Bielefeld Academic Search Engine (BASE)

Directory of Research Journal Indexing (DRJI)

Google Scholar

Index Copernicus

Research Gate

Idealonline

© 2016 Tüm Hakkı Saklıdır.